fieldwork

Öğrenci Çıktıları

Aşağıda maddeler halinde verilen Geomatik Mühendisliği öğrenci çıktıları, programın eğitsel amaçları da dikkate alınarak, program danışma kurulu ve öğrencilerin de görüşleri alınarak Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından benimsenmiştir. İTÜ'deki Geomatik Mühendisliği programından mezun olacak öğrenciler, mesleki ve genel karakterli aşağıda sıralanmış bilgi. beceri ve davranışları (öğrenci çıktılarını ya da yeni mezun nitelikleri) edinmektedirler:

a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

b) Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

c) Geomatik mühendisliğinin ve diğer mühendislik disiplinlerinin istediği gereksinimleri karşılayacak bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, iş güvenliği ve işçi sağlığı, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtları dikkate alarak tasarlama becerisi,

d) Çok disiplinli takım/ekip çalışması yürütebilme becerisi

e) Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi

f) Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci

g) Etkin iletişim becerisi

h) Mühendisliğin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği

i) Yaşam boyu öğrenme gereğini benimsemiş ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma

j) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma

k) Mühendislik uygulamaları için gerekli teknolojiyi, Geomatik mühendisliğinin modern alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi