Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 20
İTÜ Geomatik Mühendisliği - www.geomatik.itu.edu.tr

İTÜ İnşaat Fakültesi bünyesindeki Geomatik Mühendisliği Bölümü (eski adıyla Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği), 1969 yılında kurulmuş olup, kadrosundaki 61 öğretim elemanıyla birlikte, dört yıllık lisans eğitimi sonunda "Geomatik Mühendisi" ünvanıyla mezun vermektedir. Ayrıca ilgili alanlarda tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlamaktadır. Bölümümüz Tükiye'de ABET akreditasyonuna sahip alanındaki tek bölümdür ve bünyesindeki Kalite Güvence Sistemi Komisyonları'nın çalışmalarıyla dünyanın gelişmiş üniversitelerindeki eşdeğer programlarla uyum içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.  

Geomatik; jeodezi, ölçme, fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi/arazi bilgi sistemleri, Küresel Konumlama Sistemleri (GPS), kartoğrafya ve veritabanı sistemleri konularını kapsayan ve dünyada en hızlı gelişen meslek disiplinlerindendir.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Özgörüsü ve Özgörevi

Geomatik Mühendisliği Programı Eğitsel Amaçları

Öğrenci Çıktıları